Nabídka produktů

OBALOVNA LETKOV spol. s r. o. vyrábí a dodává následující asfaltem obalované směsi kameniva určené ke zpracování za tepla do konstrukčních vrstev vozovek a to

Směsi do podkladních vrstev:

ACP 22 S 50/70

z pojiva 50/70

ACP 22 S 50/70 + R-mat

z pojiva 50 /70

ACP 16 S 50/70

z pojiva 50/70

ACP 16 S 50/70 + R matz pojiva 50/70 
VTM 22 S PMB 25/55-60
z pojiva modifikovaného

Směsi do ložných vrstev:

ACL 22 S PMB 25/55-60

z pojiva modifikovaného

ACL 22 S 50/70

z pojiva 50/70

ACL 16 S PMB 25/55-60

z pojiva modifikovaného

ACL 16 S 50/70

z pojiva 50/70

ACL 16 S 50/70 + R mat.z pojiva 50/70 
ACL 22 S 50/70 + R mat.
z pojiva 50/70

Směsi do obrusných vrstev:

ACO 16 S PMB 25/55-60

z pojiva modifikovaného

ACO 16 S 50/70

z pojiva 50/70

ACO 11 S PMB 25/55-60

z pojiva modifikovaného

ACO 11 S 50/70 

z pojiva 50/70

ACO 11 S 50/70 + R-mat

z pojiva 50/70

ACO 11 S 50/70 + R-mat z pojiva 50/70 

SMA 11 S PMB 25/55-60

z pojiva modifikovaného

ACO 8 S 50/70

z pojiva 50/70

Směsi drenážní:

AKO 16 50/70

z pojiva 50/70

PA 8 50/70

z pojiva 50/70

 

Dále OBALOVNA LETKOV spol. s r. o. vyrábí a dodává studenou asfaltovou směs určenou ke zpracování za studena na lokální opravy povrchů vozovek. Jde o vysoce kvalitní studený asfalt CANADER-mix a CANADER-mix L pro použití na opravy do 1 m2, bezprostředně po aplikaci je možné provoz na komunikaci ihned obnovit. Studená asfaltová směs je vyrobena z kvalitního drceného kameniva, asfaltu a příměsi zajišťující dlouhodobou skladovatelnost a aplikovatelnost i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Volně loženou i pytlovanou asfaltovou směs lze skladovat až 6 měsíců.

Studená asfaltová směs CANADER-mix i CANADER-mix L je certifikovaný produkt splňující veškeré podmínky stanovené normou a prokazatelně nemá negativní vliv na životní prostředí.

 

CANADER-mix

z pojiva CANADER ARLet do teplot +5 °C do -10 °C

CANADER-mix L

z pojiva CANADER ARLet do teplot +5° C do + 30 °C

Zpětné odkazy Elive.cz