Top

Nabídka produktů

OBALOVNA LETKOV spol. s r. o. vyrábí a dodává následující asfaltem obalované směsi kameniva určené ke zpracování za tepla do konstrukčních vrstev vozovek a to

Směsi do podkladních vrstev:

ACP 22 S 50/70 z pojiva 50/70
ACP 22 S 50/70 + R-mat z pojiva 50 /70
ACP 16 S 50/70 z pojiva 50/70
ACP 16 S 50/70 + R mat z pojiva 50/70
VTM 22 S PMB 25/55-60 z pojiva modifikovaného

Směsi do ložných vrstev:

ACL 22 S PMB 25/55-60 z pojiva modifikovaného
ACL 22 S 50/70 z pojiva 50/70
ACL 16 S PMB 25/55-60 z pojiva modifikovaného
ACL 16 S 50/70 z pojiva 50/70
ACL 16 S 50/70 + R mat. z pojiva 50/70
ACL 22 S 50/70 + R mat. z pojiva 50/70

Směsi do obrusných vrstev:

ACO 16 S PMB 25/55-60 z pojiva modifikovaného
ACO 16 S 50/70 z pojiva 50/70
ACO 11 S PMB 25/55-60 z pojiva modifikovaného
ACO 11 S 50/70 z pojiva 50/70
ACO 11 S 50/70 + R-mat z pojiva 50/70
ACO 11 S 50/70 + R-mat z pojiva 50/70
SMA 11 S PMB 25/55-60 z pojiva modifikovaného
ACO 8 S 50/70 z pojiva 50/70

Směsi drenážní:

AKO 16 50/70 z pojiva 50/70
PA 8 50/70 z pojiva 50/70

 

Dále OBALOVNA LETKOV spol. s r. o. vyrábí a dodává studenou asfaltovou směs určenou ke zpracování za studena na lokální opravy povrchů vozovek. Jde o vysoce kvalitní studený asfalt CANADER-mix a CANADER-mix L pro použití na opravy do 1 m2, bezprostředně po aplikaci je možné provoz na komunikaci ihned obnovit. Studená asfaltová směs je vyrobena z kvalitního drceného kameniva, asfaltu a příměsi zajišťující dlouhodobou skladovatelnost a aplikovatelnost i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Volně loženou i pytlovanou asfaltovou směs lze skladovat až 6 měsíců.

  • Studená asfaltová směs CANADER-mix je určena pro teploty + 5°C až – 10 °C, je tedy vhodná pro aplikaci od podzimu do jara.
  • Asfaltová směs CANADER-mix L je určena pro teploty + 5 °C až + 30 °C, j tedy vhodná pro použití v letních měsících.

Studená asfaltová směs CANADER-mix i CANADER-mix L je certifikovaný produkt splňující veškeré podmínky stanovené normou a prokazatelně nemá negativní vliv na životní prostředí.

 

CANADER-mix z pojiva CANADER ARLet do teplot +5 °C do -10 °C
CANADER-mix L z pojiva CANADER ARLet do teplot +5° C do + 30 °C