Top

O firmě

OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. se sídlem v Letkově 171, 326 00 Plzeň byla založena smlouvou ze dne 28. 3. 1994 mezi společnostmi Stavby silnic a železnic, a. s.  Praha a Silnice Nepomuk a. s. a je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4772 ze dne 15. 4. 1994. Základní kapitál společnosti je 4 698 000,-Kč. IČO 497 90 633, DIČ CZ49790633. Zápisem do Obchodního rejstříku dne 28. 4. 2004 společnost Silnice Nepomuk, a. s. bez likvidace ukončila činnost vstupem základního kapitálu do společnosti Stavby silnic a železnic, a. s., které se tímto staly jediným vlastníkem společnosti OBALOVNA LETKOV spol. s r. o. Městský soud v Praze svým usnesením F 11273 ze dne 3. 2. 2009 rozhodl o změně názvu společnosti Stavby silnic a železnic, a. s. na EUROVIA CS, a. s. OBALOVNA LETKOV spol. s r. o. je součástí koncernu EUROVIA CS a organizačně je včleněna do oblasti Obalovny a lomy.

Předmětem činnosti společnosti je výroba a zpracování stavebních materiálů, hmot a polotovarů, pronájem věcí movitých.

Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej teplých, asfaltem obalovaných směsí kameniva, určených pro výstavbu a opravy pozemních komunikací v plzeňském regionu.

Mimo asfaltových směsí zpracovávaných za tepla společnost vyrábí a dodává asfaltovou směs CANADER-mix, která je aplikována za studena i za nepříznivých povětrnostních podmínek do – 10 °C. Pro použití v letním období je vyráběna směs CANADER-mix L.

Vlastní výroba asfaltem obalovaných směsí kameniva probíhá na vysokokapacitní věžové obalovací soupravě italského výrobce BERNARDI IMPIANTI S. p. A. o výkonu 160 tun/hod.Do výrobního programu teplých asfaltových směsí bylo v průběhu dvou posledních let zařazeno pět směsi s použitím recyklátu. Po provedení zkoušek směsi VIAPHONE byla tato zařazena do výrobního programu.

Na trh je dodávána pouze studená asfaltová směs CANADER-mix o zrnitosti do 8 mm, která zaručuje větší stabilizaci směsi v opravovaném místě.